Witamy serdecznie!

Oto oficjalna strona Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły SDB (Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Małego Przedszkola) w Barnówku prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”.

 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;

Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;

Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

2. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy– szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

a) Klasy I - IV

b) Klasy V-VIII

4. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin itp. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową i klasę.

6. Szopkę należy dostarczyć do 17.12.2018 (piątek) do Pani Katarzyny Izydorskiej.

Ocena i nagrody

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

wkład pracy;

estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;

walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3. Przewidziane są nagrody rzeczowe za 1-3 miejsce.

szokpka

Zadbamy o Twoją pociechę

twittergallerycontact